SOLARNI PANEL

Fabrika za proizvodnju profesionalnih solarnih panela Amerisolar, Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd. je osnovana 1993. godine, te zbog toga ona sada već raspolaže sa blizu tri desetleća iskustva u proizvodnji i kontroli kvaliteta. Na osnovu saradnje sa nemačkim i američkim strukovnim institucijama, solarni paneli Amerisolar poseduju ETL, UL, TUV, KTL, JET, JPEC, MCS, CEC, CGC, CQC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 Kinesku „Golden Sun” deklaraciju.

Firma LONGi, osnovana 2000. godine vodi industriju solarnih panela u nove visine, pored optima-lizovanog odnosa cene/vrednosti, postignutog inovacijama proizvoda i prodornim monokristalnim tehnologijama. LONGi je jedno od najvrednijih preduzeća sveta tehnologije solarne energije, koje raspolaže sa najvećom tržišnom vrednošću. Zahvaljujući višem stepenu efikasnosti i gustoći energije sistemi, koji su izgrađeni upotrebom LONGi solarnih panela zauzimaju manje prostora, i niži su i troškovi izrade konstrukcije nosača i elektroinstalaterski troškovi

Phono Solar je svetski lider na polju proizvodnje fotovoltaičnih proizvoda velikog kapaciteta. Zahvaljujući stečenim uspešnim iskustvima tokom prošlog perioda od 42 godine, SUMEC Grupa, matična firma fabrike Phono Solar je postala ikona izvanrednog kvaliteta na globalnim trgovinskim tržištima. U vlasništvu SUMEC Grupe se nalazi 17 istražnih i razvojnih ustanova, 35 prekomorskih preduzeća i 35 industrijskih fabrika na svim stranama sveta. Oslanjajući se na jaku podršku matič-nog preduzeća, Phono Solar širom sveta nudi poslovnim partnerima pouzdane solarne proizvode.

Firma je osnovana 1986. godine, i od tada proizvode solarne panele. Risen Solar se trudi, za permanentne inovacije, razvoj, zbog čega su oni među najpouzdanijima na tržištu solarnih panela, a usled svoje permanentne K+F delatnosti ova firma je na čelu tržišnih inovacija. Relevantni proizvodi Risen Energy-a udovoljavaju TüV, CE, GS, ROHS, REACH, PAHS i drugim međunarodnim deklaracijama.